กลุ่ม/กองลูกเสือ
กลุ่ม/กองลูกเสือ
กลุ่ม/กองลูกเสือโรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502)