รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502)
หมู่ที่ 2 ถนนเจ้าฟ้า   ตำบลตลาดเหนือ  อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
เบอร์โทรศัพท์ 076-222654 เบอร์แฟกส์ 076-222653
Email : wankroo2557@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :